by Draško Roganović

Date realised: 19.06.2020

MPG Blog

Sampling ili ne, pitanje je sad

10 saveta za uspešan sampling u eri COVID-19

Sampling tj. podela uzoraka proizvoda u cilju povećanja prodaje, postoji od nastanka trgovine i zbog svoje troškovne efikasnosti i sposobnosti da odmah da rezultate nastavlja se sa njegovom upotrebom, čak i kada nam se čini da je svet stao. Sampling je jednostavno najbolji način da se upoznate sa novim proizvodom i da vas podseti na već dugo prisutne proizvode. Ipak, oblik u kojem će se organizovati distribucija uzoraka je stvar diskusije jer COVID 19 pandemija menja neke stvari, makar za izvesno vreme. Imajući u vidu da sampling često tagetira i stotine hiljada kontakata, uz značajna finansijska ulaganja u uzorke, osoblje i logistiku, važno je rešiti pitanja sigurnosti i ekonomičnosti u ovom periodu kako bi se osiguralo postizanje ciljeva..

1. Sigurnost osoblja i potrošača je na prvom mestu. Ako je to potrebno slobodno koristite maske, rukavice i sredstva za čišćenje ruku, to će pomoći da se smanji zabrinutost potencijalnih potrošača kada je sigurnost u pitanju. Obavezno obavite kvalitetne bezbednosne obuke za osoblje sa offline i online priručnicima i korak po korak uputstvima kako biste osigurali da su svi dobro upoznati sa potrebnim procedurama.

2. Uvek budite transparentni i iskreni u komunikaciji sa potrošačima ako neko postavi pitanje u vezi sa zdravstvenim i bezbednosnim merama.

3. Za sampling na otvorenom fokus treba da bude na zonama niske do srednje gustine (autobuske stanice, pijace, trgovi, parkovi, ulice) sa manje članova u timu za sampling kako biste osigurali održavanje bezbednosnih standarda, preporučenu socijalnu distancu i efikasnost. Izbegavajte koncerte, festivale i sportske događaje na kojima će se okupljati veliki broj ljudi u jednom području jer to smanjuje sposobnost kontrolisanja situacije i održavanja propisane distance. Da biste izbegli gužve uvedite mehanizam kvalifikacije za distribuciju uzoraka kako biste mogli da kontrolišete situaciju i izbegnete veliku koncentraciju ljudi na jednom mestu.

4. Prilikom sampling-a hrane preporuka je da se koriste uzorci u zatvorenim pakovanjima. Jasna komunikacija i edukacija osoblja o izvoru proizvoda je presudna za sticanje poverenja potrošača, a skladištenje i način podele na lokaciji moraju biti uz poštovanje svih sanitarnih standarda I vizuelno transparentni u svim fazama. Izbegavajte direktan kontakt sa hranom, potrebu za konzumiranjem na lokaciji i izloženost na otvorenom.

5. Ako je potrebno uraditi sampling hrane koja nije u zatvorenim pakovanjima, preduzmite najveće moguće mere bezbednosti, uključujući: obaveznu upotrebu maski i rukavica za osoblje; zaštitu izložene hrane prozirnom folijom; direktan kontakt sa hranom dozvoljen samo osoblju; smanjen direktan kontakt između osoblja za sampling i potrošača upotrebom kartonskih tanjira ili sličnog, za pojedinačne uzorke. Pregrade od pleksiglasa i posude sa poklopcima za zaštitu hrane koja je izložena javnosti su od velike važnosti, u protivnom ne organizujte ovu vrstu sampling-a.

6. Pravite kratkoročne i fleksibilne operativne planove kako biste ih na jednostavan način zaustavili ili izmenili u slučaju potrebe. Alternativna mesta i rezervna rešenja moraju biti sastavni deo svake planirane strategije kako bi se osigurao uspeh i umanjio rizik. Ovo treba da bude jasno iskomunicirano sa partnerima da biste izbegli fiksne obaveze koje bi mogle da dovedu do nepotrebnih dugoročnih troškova. Fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja su ključni elementi.

7. Razmotrite projekte zajedničkog sampling-a (S-Box i slično), za određene ciljne grupe kako biste smanjili troškove i povećali sigurnost. Ciljanim pristupom komunikacija može doći do veće grupe dok se uzorak može isporučiti pojedinačno.

8. Razmotrite aktivnosti sampling-a sa partnerima u maloprodaji, HoReCa, medijima ili drugim. Na ovaj način se potrebe sampling tima i njihovog angažmana može smanjiti ili u potpunosti izbeći uz povećanje efikasnosti promocije.

9. Razmotrite sampling od vrata do vrata koji smanjuje direktan kontakt i omogućava vam da kontrolišete proces deljenja uzoraka i njegovu minimalnu izloženost spoljnim negativnim uticajima.

10. Povratne informacije potrošača putem digitalnih platformi. Dodatno nagradite potrošače kako biste povećali njihovu spremnost za engagement na društvenim mrežama i proširili domet sampling programa. Pronađite načine za kontinuirani digitalni kontakt sa potrošačima kako biste ih uključili u zajednicu pratilaca brenda i potrošača istomišljenika. Ovo će stvoriti lojalnost i dodatno poverenje u vaš proizvod i brend.

Quote

Share
Quote

#sampling #covid-19

More like this

Sampling ili ne, pitanje je sad

by Draško Roganović

Refresh Your Events

by Andrea Zuber

How to be “IN(spired)”?

by Illeana Cesarec

 

BTL trends in years before us

by Ana Šajatović